Hình Ảnh Răng Sứ

[HOT] Hình ẢNH Đắp Răng Nanh, Trám Răng...

Dưới đây là một số hình ảnh các dịch vụ đắp răng nanh, trám rang, đắp răng khểnh, mặt dán sứ tại Nha Khoa Răng sứ

Hình ẢNH Đắp Răng Nanh, Trám Răng

Hình ẢNH Đắp Răng Nanh, Trám Răng


Dưới đây là một số hình ảnh các dịch vụ đắp răng nanh, trám rang, đắp răng khểnh, mặt dán sứ tại Nha Khoa Răng sứ

Trường hợp Trám răng của bị thưa

Trường hợp Trám răng của bị thưa
Trường hợp đắp 2 răng nanh bằng conposite


Trường hợp làm răng nang


Trường hợp Làm mặt dán sứ 2 hàm


Nguồn: Nha Khoa Răng Sứ

Nha Khoa Đông Nam ưu đãi giảm giá mừng đại lễ 30/4 và 1/5 năm 2019

Các tin khác
Thống Kê Truy Cập