Xác định đối tượng tham gia BHYT bằng mã ký tự trên thẻ

16:00, 28/03/2017

Nội dung bên trên thẻ bảo đảm nó tế (BHYT) hoàn toàn có thể lý giải được đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHYT là ai, nút hưởng trọn là từng nào. Dưới đấy là một vài ba share nhưng mà Thư Ký Luật tổ hợp và update nhằm mục tiêu hỗ trợ cho Quý member xác lập đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHYT Khi nhìn nhập mã đối tượng người tiêu dùng được ký hiệu bởi vì 02 vần âm ở dù thứ nhất.

Bạn đang xem: Xác định đối tượng tham gia BHYT bằng mã ký tự trên thẻ

Theo Quyết quyết định 1351/QĐ-BHXH, mã thẻ BHYT bao gồm 15 ký tự động, được phân thành 04 ô:

Xác quyết định đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHYT

Ô loại nhất: Hai ký tự động đầu được ký hiệu bằng văn bản, là mã đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHYT. Trường phù hợp một người nằm trong nhiều đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHYT không giống nhau thì mã đối tượng người tiêu dùng ghi bên trên thẻ BHYT là mã đối tượng người tiêu dùng đóng góp BHYT được xác lập thứ nhất theo đòi trật tự những đối tượng người tiêu dùng.

Nhóm bởi người làm việc và người tiêu dùng làm việc đóng:

 • DN: Người làm việc (NLĐ) làm việc trong số công ty xây dựng, sinh hoạt theo đòi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.
 • HX: NLĐ thao tác làm việc trong số liên minh xã, liên hợp liên minh xã xây dựng và sinh hoạt theo đòi Luật Hợp tác xã.
 • CH: NLĐ thao tác làm việc trong số cơ sở đất nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội, tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội - nghề nghiệp và công việc, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp và công việc và tổ chức triển khai xã hội không giống.
 • NN: NLĐ thao tác làm việc trong số cơ sở, tổ chức triển khai quốc tế hoặc tổ chức triển khai quốc tế bên trên nước ta (TRỪ trường phù hợp Điều ước quốc tế nhưng mà nước ta là member nhập cuộc đem quy quyết định khác).
 • TK: NLĐ thao tác làm việc trong số tổ chức triển khai không giống đem dùng làm việc được xây dựng và sinh hoạt theo đòi quy quyết định pháp lý.
 • HC: Cán cỗ, công chức, viên chức theo đòi quy quyết định của pháp lý về cán cỗ, công chức, viên chức.
 • XK: Người sinh hoạt ko thường xuyên trách cứ ở xã, phường, thị xã theo đòi quy quyết định của pháp lý về cán cỗ, công chức;

Nhóm bởi tổ chức triển khai bảo đảm xã hội đóng

 • HT: Người hưởng trọn lộc hưu, trợ cung cấp rơi rụng mức độ làm việc sản phẩm tháng;
 • TB: Người đang được hưởng trọn trợ cung cấp bảo đảm xã hội (BHXH) hàng mon bởi bị tai nạn đáng tiếc làm việc, bệnh dịch nghề ngỗng nghiệp;
 • NO: Người làm việc ngủ việc đang được hưởng trọn cơ chế buốt nhức theo đòi quy quyết định pháp lý về BHXH bởi vướng bệnh dịch nằm trong hạng mục bệnh dịch cần thiết điều trị lâu năm ngày theo đòi quy quyết định của Sở trưởng Sở Y tế;
 • CT: Người kể từ đầy đủ 80 tuổi tác trở lên trên đang được hưởng trọn trợ cung cấp tuất sản phẩm tháng;
 • XB: Cán cỗ xã, phường, thị xã tiếp tục ngủ việc đang được hưởng trọn trợ cung cấp BHXH sản phẩm tháng;
 • TN: Người đang được hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp theo đòi quy quyết định của pháp lý về bảo đảm thất nghiệp;
 • CS: Công nhân cao su đặc ngủ việc đang được hưởng trọn trợ cung cấp mỗi tháng theo đòi Quyết quyết định 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng nhà nước về quyết sách so với người công nhân mới mẻ giải tỏa thực hiện nghề ngỗng việc nặng nhọc, có hại cho sức khỏe sức mạnh ni già cả yếu hèn cần thôi việc;

Nhóm bởi ngân sách Nhà nước đóng:

 • QN: Sỹ quan liêu, quân nhân có tính chuyên nghiệp, hạ sỹ quan liêu, binh sỹ Quân team quần chúng. # nước ta đang được bên trên ngũ; người thực hiện công tác làm việc cơ yếu hèn hưởng trọn lộc như so với quân nhân đang được công tác làm việc bên trên Ban Cơ yếu hèn Chính phủ; học tập viên cơ yếu hèn hưởng trọn sinh hoạt phí kể từ ngân sách Nhà nước theo đòi chế độ, quyết sách như so với học tập viên Quân đội;
 • CA: Sỹ quan liêu, hạ sỹ quan liêu nhiệm vụ và sỹ quan liêu, hạ sỹ quan liêu trình độ chuyên môn chuyên môn, hạ sỹ quan liêu, chiến sỹ nhiệm vụ đang được công tác làm việc nhập lực lượng công an quần chúng. #, học tập viên công an quần chúng. # hưởng trọn sinh hoạt phí kể từ ngân sách Nhà nước;
 • CY: Người thực hiện công tác làm việc cơ yếu hèn hưởng trọn lộc như so với quân nhân đang được công tác làm việc bên trên những tổ chức triển khai cơ yếu hèn với những Sở, ngành, địa phương;
 • XN: Cán cỗ xã, phường, thị xã tiếp tục ngủ việc đang được hưởng trọn trợ cung cấp mỗi tháng kể từ ngân sách Nhà nước;
 • MS: Người tiếp tục thôi hưởng trọn trợ cung cấp rơi rụng mức độ làm việc đang được hưởng trọn trợ cung cấp mỗi tháng kể từ ngân sách Nhà nước;
 • CC: Người có công với nước, bao gồm:
  • Người sinh hoạt cách mệnh trước thời gian ngày 01/01/1945;
  • Người sinh hoạt cách mệnh từ thời điểm ngày 01/01/1945 cho tới ngày khởi nghĩa mon 8/1945;
  • Bà u nước ta anh hùng;
  • Thương binh, người hưởng trọn quyết sách như thương binh, thương binh loại B, thương binh suy hạn chế tài năng làm việc kể từ 81% trở lên trên.
 • CK: Người có công với nước theo đòi quy quyết định pháp lý về người dân có công với cách mệnh, trừ những đối tượng người tiêu dùng thuộc mã CC;
 • CB: Cựu binh sỹ theo đòi quy quyết định pháp lý về cựu chiến binh;
 • KC: Người thẳng nhập cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu vớt nước; người nhập cuộc cuộc chiến tranh đảm bảo Tổ quốc, thực hiện trách nhiệm quốc tế ở Campuchia, giúp đỡ bạn Lào sau ngày 30/4/1975; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thanh niên xung phong tiếp tục hoàn thành xong trách nhiệm nhập kháng chiến; dân công hỏa tuyến nhập cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cuộc chiến tranh đảm bảo Tổ quốc và thực hiện trách nhiệm quốc tế theo đòi quy quyết định bên trên những Quyết quyết định của Thủ tướng mạo nhà nước (TRỪ các đối tượng người tiêu dùng nằm trong mã CC, CK và CB)
 • HD: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng. # những cung cấp đương nhiệm;
 • TE: Trẻ em bên dưới 6 tuổi tác, cho dù là trẻ em đầy đủ 72 mon tuổi tác nhưng mà nhập năm cơ không tới kỳ nhập học;
 • BT: Người nằm trong diện hưởng trọn trợ cung cấp bảo trợ xã hội mỗi tháng theo đòi quy quyết định pháp luật;
 • HN: Người nằm trong hộ mái ấm gia đình nghèo;
 • DT: Người dân tộc bản địa thiểu số đang được sống tại vùng đem ĐK tài chính - xã hội trở ngại, quan trọng khó khăn khăn;
 • DK: Người đang được sống tại vùng đem ĐK tài chính - xã hội quan trọng khó khăn khăn;
 • XD: Người đang được sống tại xã hòn đảo, thị trấn đảo;
 • TS: Thân nhân của người dân có công với cách mệnh là phụ thân đẻ, u đẻ, phu nhân hoặc ck, con cái của liệt sỹ; người dân có công nuôi chăm sóc liệt sỹ;
 • TC: Thân nhân của người dân có công với cách mệnh. Bao gồm: Cha đẻ, u đẻ, phu nhân hoặc ck, con cái kể từ bên trên 6 tuổi tác cho tới bên dưới 18 tuổi tác hoặc kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên nếu như còn kế tiếp đến lớp hoặc bị tàn tật nặng nề, tàn tật quan trọng nặng nề của những đối tượng người tiêu dùng sau:
  • Người sinh hoạt cách mệnh trước thời gian ngày 01/01/1945;
  • Người sinh hoạt cách mệnh từ thời điểm ngày 01/01/1945 cho tới ngày khởi nghĩa mon Tám năm 1945;
  • Anh hùng Lực lượng vũ trang quần chúng. #, Anh hùng Lao động nhập thời kỳ kháng chiến;
  • Thương binh, thương binh suy hạn chế tài năng làm việc kể từ 61% trở lên;
  • Người sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm chất độc hại chất hóa học suy hạn chế tài năng làm việc kể từ 61% trở lên;
  • Con đẻ kể từ bên trên 6 tuổi tác của những người sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm chất độc hại chất hóa học bị quái gở, biến dạng bởi kết quả của chất độc hại chất hóa học ko tự động lực được nhập sinh hoạt hoặc suy hạn chế tài năng tự động lực nhập sinh hoạt (TRỪ các đối tượng người tiêu dùng được cung cấp mã TS).
 • TQ: Thân nhân của đối tượng người tiêu dùng được cung cấp mã QN;
 • TA: Thân nhân của đối tượng người tiêu dùng được cung cấp mã CA;
 • TY: Thân nhân của đối tượng người tiêu dùng được cung cấp mã CY;
 • HG: Người tiếp tục hiến phần tử khung hình người theo đòi quy quyết định của pháp luật;
 • LS: Người quốc tế đang được tiếp thu kiến thức bên trên nước ta được cung cấp học tập bổng kể từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam;
 • PV: Người đáp ứng người dân có công với cách mệnh, bao gồm:
  • Người đáp ứng Bà u nước ta nhân vật sinh sống ở gia đình;
  • Người đáp ứng thương binh, thương binh suy hạn chế tài năng làm việc kể từ 81% trở lên trên ở gia đình;
  • Người đáp ứng người sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm chất độc hại chất hóa học suy hạn chế tài năng làm việc kể từ 81% trở lên trên sinh sống ở mái ấm gia đình.

Nhóm được ngân sách Nhà nước tương hỗ nút đóng

 • CN: Người nằm trong hộ mái ấm gia đình cận nghèo;
 • HS: Học sinh đang được theo đòi học tập bên trên những hạ tầng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân;
 • SV: Sinh viên đang được theo đòi học tập bên trên những hạ tầng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo, hạ tầng dạy dỗ nghề ngỗng nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân;
 • GB: Người nằm trong hộ mái ấm gia đình thực hiện nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp đem nút sinh sống tầm theo đòi quy quyết định của pháp luật;

Nhóm nhập cuộc BHYT theo đòi hộ gia đình

 • GD: Người nhập cuộc BHYT theo đòi hộ mái ấm gia đình bao gồm những người dân nằm trong hộ mái ấm gia đình, trừ đối tượng người tiêu dùng quy quyết định bên trên những điểm a, b, c, d nêu bên trên.

Xác quyết định nút hưởng trọn nhập cuộc BHYT

Ngoài rời khỏi, mong muốn hiểu rằng nút hưởng trọn nhập cuộc BHYT của tôi là bao nhiều thì nhìn tiếp nhập Ô loại 2 - ký tự động loại 3 kể từ ngược quý phái (ký hiệu bởi vì số) tất cả chúng ta tiếp tục hiểu rằng nút hưởng trọn BHYT là từng nào %. Trường phù hợp một người nằm trong nhiều đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHYT thì nút hưởng trọn BHYT ghi bên trên thẻ BHYT là nút hưởng trọn của đối tượng người tiêu dùng đem quyền lợi và nghĩa vụ tối đa.

Xem thêm: 4 lỗi formality phổ biến trong IELTS Writing ngăn bạn đạt band 7.0+

Ký hiệu ngay số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí nhà tù bệnh dịch, trị bệnh dịch (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và ko vận dụng số lượng giới hạn tỷ trọng thanh toán giao dịch một vài dung dịch, hóa hóa học, vật tư nó tế và công ty chuyên môn theo đòi quy quyết định của Sở trưởng Sở Y tế về hạng mục và tỷ trọng, ĐK thanh toán giao dịch công ty kỹ thuật; ngân sách vận đem người bệnh dịch kể từ tuyến thị trấn lên tuyến bên trên nhập tình huống cung cấp cứu vớt hoặc Khi đang được chữa trị nội trú cần đem tuyến trình độ chuyên môn chuyên môn, bao hàm những đối tượng người tiêu dùng hưởng trọn đem ký hiệu là: CC, TE.

Ký hiệu ngay số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB nằm trong phạm vi chi trả BHYT (có số lượng giới hạn tỷ trọng thanh toán giao dịch một vài dung dịch, hóa hóa học, vật tư nó tế và công ty chuyên môn theo đòi quy quyết định của Sở trưởng Sở Y tế); ngân sách vận đem người bệnh dịch kể từ tuyến thị trấn lên tuyến bên trên nhập tình huống cung cấp cứu vớt hoặc Khi đang được chữa trị nội trú cần đem tuyến trình độ chuyên môn chuyên môn, bao hàm những đối tượng người tiêu dùng hưởng trọn đem ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

Ký hiệu ngay số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB nằm trong phạm vi chi trả BHYT (có số lượng giới hạn tỷ trọng thanh toán giao dịch một vài dung dịch, hóa hóa học, vật tư nó tế và công ty chuyên môn theo đòi quy quyết định của Sở trưởng Sở Y tế); 100% ngân sách KCB bên trên tuyến xã và ngân sách cho 1 đợt KCB thấp rộng lớn 15% mon lộc hạ tầng, bao hàm những đối tượng người tiêu dùng hưởng trọn đem ký hiệu là: HT, TC, công nhân.

 Ký hiệu ngay số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB nằm trong phạm vi chi trả BHYT (có số lượng giới hạn tỷ trọng thanh toán giao dịch một vài dung dịch, hóa hóa học, vật tư nó tế và công ty chuyên môn theo đòi quy quyết định của Sở trưởng Sở Y tế); 100% ngân sách KCB bên trên tuyến xã và ngân sách cho 1 đợt KCB thấp rộng lớn 15% mon lộc hạ tầng, bao hàm những đối tượng người tiêu dùng hưởng trọn đem ký hiệu là: Doanh Nghiệp, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, *, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

Ký hiệu ngay số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, cho dù là ngân sách KCB ngoài phạm vi thừa kế BHYT; ngân sách vận đem, bao hàm những đối tượng người tiêu dùng hưởng trọn đem ký hiệu là QN, CA, CY.

Xác quyết định điểm tạo ra thẻ

Ô loại ba: Hai ký tự động tiếp sau được ký hiệu ngay số (từ 01 cho tới 99) là mã tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương, điểm tạo ra thẻ BHYT (theo mã tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết quyết định 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 và Công văn 628/TCTK-PPCĐ ngày 06/8/2009 của Tổng viên Thống kê về sự việc thông tin mã số hạng mục hành chủ yếu mới). Riêng mã của BHXH Sở Quốc chống được ký hiệu ngay số 97, của BHXH Công an quần chúng. # được ký hiệu ngay số 98.

Xác quyết định số quyết định danh cá nhân

Ô loại tư: Mười ký tự động cuối là số quyết định danh cá thể của những người nhập cuộc BHXH, BHYT quy quyết định bên trên Quyết quyết định 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc chỉ bảo hiểm xã hội nước ta phát hành và quy quyết định vận hành, dùng khối hệ thống hạng mục người sử dụng cộng đồng, tiêu chí report ngành chỉ bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: package – Wiktionary tiếng Việt

Đây là nội dung tóm lược, thông tin văn phiên bản mới mẻ dành riêng cho quý khách của LawNet. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng sung sướng lòng gửi về Email: [email protected]

5542 lượt xem

 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: [email protected]

Đơn vị ngôi nhà quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách cứ nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại thông minh liên hệ: 028 3935 2079
P..702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P..8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;

BÀI VIẾT NỔI BẬT