Mã bưu điện Bạc Liêu mới nhất

  Tây Nam Bộ          4657

Bạc Liêu là tỉnh nằm trong vùng Tây Nam Sở (Đồng vì như thế Sông Cửu Long), mã bưu năng lượng điện cộng đồng của tỉnh Tệ Bạc Liêu97000. Tuy nhiên khi chúng ta gửi và nhận thư kể từ, bưu khiếu nại, bưu phẩm,... chúng ta nên ghi chính mã bưu điện của từng bưu viên nằm trong tỉnh Tệ Bạc Liêu ngay sát vị trí người gửi/người nhận nhằm đơn giản và dễ dàng có được thư kể từ, bưu khiếu nại, bưu phẩm và giới hạn tình huống thất lạc.

Tương tự động như mã bưu năng lượng điện Việt Nam (Mã bưu chủ yếu Việt Nam) mã bưu năng lượng điện tỉnh Tệ Bạc Liêu với cấu hình bao gồm 5 chữ số, vô đó:

Bạn đang xem: Mã bưu điện Bạc Liêu mới nhất

  • Hai ký tự động đầu tiên xác lập thương hiệu tỉnh, TP.HCM trực nằm trong trung ương
  • Ba hoặc tư ký tự động đầu tiên xác lập thương hiệu quận, thị xã và đơn vị chức năng hành chủ yếu tương đương
  • Năm ký tự xác lập đối tượng người tiêu dùng gán Mã bưu chủ yếu quốc gia

Mã bưu năng lượng điện Tệ Bạc Liêu: 97000 (Zip/Postal code những bưu viên tỉnh Tệ Bạc Liêu)

Gợi ý: quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng tổng hợp phím Ctrl + F (command + F bên trên MAC) và gõ thương hiệu bưu cục muốn tra cứu vớt nhằm thám thính nhanh chóng rộng lớn ! 

Xem thêm: 3 loại đơn vị công suất điện phổ biến và cách quy đổi

Danh sách mã bưu viên tỉnh Tệ Bạc Liêu mới nhất nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 BC. Trung tâm tỉnh Tệ Bạc Liêu 97000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 97001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 97002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 97003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 97004
6 Ban Nội chủ yếu tỉnh ủy 97005
7 Đảng ủy khối cơ quan 97009
8 Tỉnh ủy và Văn chống tỉnh ủy 97010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 97011
10 Báo Tệ Bạc Liêu 97016
11 Hội đồng nhân dân 97021
12 Văn chống đoàn Đại biểu Quốc hội 97030
13 Tòa án quần chúng tỉnh 97035
14 Viện Kiểm sát quần chúng tỉnh 97036
15 Ủy ban quần chúng và Văn chống Ủy ban nhân dân 97040
16 Sở Công Thương 97041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 97042
18 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 97043
19 Sở Ngoại vụ 97044
20 Sở Tài chính 97045
21 Sở tin tức và Truyền thông 97046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 97047
23 Công an tỉnh 97049
24 Sở Nội vụ 97051
25 Sở Tư pháp 97052
26 Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo 97053
27 Sở Giao thông vận tải 97054
28 Sở Khoa học tập và Công nghệ 97055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 97056
30 Sở Tài nguyên vẹn và Môi trường 97057
31 Sở Xây dựng 97058
32 Sở Y tế 97060
33 Bộ lãnh đạo Quân sự 97061
34 Ban Dân tộc 97062
35 Ngân mặt hàng non nước Trụ sở tỉnh 97063
36 Thanh tra tỉnh 97064
37 Trường chủ yếu trị Châu Văn Đặng 97065
38 Cơ quan lại thay mặt của Thông tấn xã Việt Nam 97066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 97067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 97070
41 Cục Thuế 97078
42 Cục Thống kê 97080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 97081
44 Liên hiệp những Hội Khoa học tập và Kỹ thuật 97085
45 Liên hiệp những tổ chức triển khai hữu nghị 97086
46 Liên hiệp những Hội Văn học tập nghệ thuật 97087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 97088
48 Hội Nông dân tỉnh 97089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 97090
50 Tỉnh đoàn 97091
51 Hội Liên hiệp Phụ phái nữ tỉnh 97092
52 Hội Cựu binh lực tỉnh 97093
1 THÀNH PHỐ BẠC LIÊU  
1 BC. Trung tâm TP.HCM Tệ Bạc Liêu 97100
2 Thành ủy 97101
3 Hội đồng nhân dân 97102
4 Ủy ban nhân dân 97103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97104
6 P. 3 97106
7 P. 1 97107
8 P. 7 97108
9 P. 8 97109
10 P. 2 97110
11 P. 5 97111
12 X. Vĩnh Trạch 97112
13 X. Vĩnh Trạch Đông 97113
14 X. Hiệp Thành 97114
15 P. Nhà Mát 97115
16 BCP. Tệ Bạc Liêu 97150
17 BC. Trà Kha 97151
18 BC. Nhà Mát 97152
19 BC. Hiệp Thành 97153
20 BC. Hệ 1 Tệ Bạc Liêu 97199
2 HUYỆN VĨNH LỢI  
1 BC. Trung tâm thị xã Vĩnh Lợi 97200
2 Huyện ủy 97201
3 Hội đồng nhân dân 97202
4 Ủy ban nhân dân 97203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97204
6 X. Châu Thới 97206
7 X. Long Thạnh 97207
8 TT. Châu Hưng 97208
9 X. Hưng Hội 97209
10 X. Hưng Thành 97210
11 X. Châu Hưng A 97211
12 X. Vĩnh Hưng A 97212
13 X. Vĩnh Hưng 97213
14 BCP. Vĩnh Lợi 97250
15 BC. Cầu Sập 97251
16 BC. Cái Dầy 97252
17 BC. Gia Hội 97253
18 BC. Vĩnh Hưng 97254
3 HUYỆN HỒNG DÂN  
1 BC. Trung tâm thị xã Hồng Dân 97300
2 Huyện ủy 97301
3 Hội đồng nhân dân 97302
4 Ủy ban nhân dân 97303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97304
6 TT. Ngan Dừa 97306
7 X. Vĩnh Lộc 97307
8 X. Vĩnh Lộc A 97308
9 X. Ninh Thạnh Lợi A 97309
10 X. Ninh Thạnh Lợi 97310
11 X. Lộc Ninh 97311
12 X. Ninh Hòa 97312
13 X. Ninh Quới 97313
14 X. Ninh Quới A 97314
15 BCP. Hồng Dân 97350
16 BC. Cầu Đo 97351
17 BC. Ninh Quới 97352
4 HUYỆN PHƯỚC LONG  
1 BC. Trung tâm thị xã Phước Long 97400
2 Huyện ủy 97401
3 Hội đồng nhân dân 97402
4 Ủy ban nhân dân 97403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97404
6 TT. Phước Long 97406
7 X. Phước Long 97407
8 X. Phong Thạnh Tây A 97408
9 X. Phong Thạnh Tây B 97409
10 X. Vĩnh Phú Tây 97410
11 X. Vĩnh Thanh 97411
12 X. Hưng Phú 97412
13 X. Vĩnh Phú Đông 97413
14 BCP. Phước Long 97450
15 BC. Pho Sinh 97451
16 BC. Chủ Chí 97452
17 BC. Trưởng Tòa 97453
18 BC. Rọc Lá 97454
5 THỊ XÃ GIÁ RAI  
1 BC. Trung tâm thị xã Giá Rai 97500
2 Thị ủy 97501
3 Hội đồng nhân dân 97502
4 Ủy ban nhân dân 97503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97504
6 P. 1 97506
7 P. Hộ Phòng 97507
8 P. Láng Tròn 97508
9 X. Phong Thạnh Đông 97509
10 X. Phong Tân 97510
11 X. Phong Thạnh 97511
12 X. Phong Thạnh A 97512
13 X. Tân Phong 97513
14 X. Phong Thạnh Tây 97514
15 X. Tân Thạnh 97515
16 BCP. Giá Rai 97550
17 BC. Hộ Phòng 97551
18 BC. Láng Tròn 97552
19 BC. Khúc Treo 97553
20 BC. Cây Gừa 97554
21 BC. Láng Trâm 97555
6 HUYỆN ĐÔNG HẢI  
1 BC. Trung tâm thị xã Đông Hải 97600
2 Huyện ủy 97601
3 Hội đồng nhân dân 97602
4 Ủy ban nhân dân 97603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97604
6 TT. Gành Hào 97606
7 X. Long Điền Tây 97607
8 X. Điền Hải 97608
9 X. Long Điền Đông 97609
10 X. Long Điền Đông A 97610
11 X. Long Điền 97611
12 X. An Trạch A 97612
13 X. An Trạch 97613
14 X. Định Thành 97614
15 X. Định Thành A 97615
16 X. An Phúc 97616
17 BCP. Đông Hải 97650
18 BC. Kinh Tư 97651
19 BC. Cây Giang 97652
7 HUYỆN HÒA BÌNH  
1 BC. Trung tâm thị xã Hòa Bình 97700
2 Huyện ủy 97701
3 Hội đồng nhân dân 97702
4 Ủy ban nhân dân 97703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97704
6 TT. Hòa Bình 97706
7 X. Minh Diệu 97707
8 X. Vĩnh Bình 97708
9 X. Vĩnh Mỹ B 97709
10 X. Vĩnh Mỹ A 97710
11 X. Vĩnh Thịnh 97711
12 X. Vĩnh Hậu 97712
13 X. Vĩnh Hậu A 97713
14 BCP. Hòa Bình 97750
15 BC. Bàu Xàng 97751
16 BC. Cầu Số 2 97752
17 BC. Cái Cùng 97753
18 BC. Vĩnh Mới 97754

Hi vọng với nội dung bài viết tổng ăn ý mã bưu năng lượng điện tỉnh Tệ Bạc Liêu mới nhất nhất vận dụng kể từ đầu năm mới 2018 cho tới lúc này những các bạn sẽ tìm kiếm ra mã bưu điện của bưu viên bên trên tỉnh Tệ Bạc Liêu tuy nhiên bạn phải.

Cảm ơn chúng ta tiếp tục coi nội dung bài viết ! cũng có thể cỗ vũ bản thân một vài ba donate vô banner lăng xê nhé. Cảm ơn nhiều ^^

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tra vận đơn

Công cụ tra cứu vận đơn, check bill, bưu điện (vnpost), viettelpost, giao hàng nhanh ghn, giao hàng tiết kiệm ghtk, kiểm tra đơn hàng shoppee, lazada, tiki.