Người Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì? - Xe Tải Thành Hưng

Trong Tiếng Anh, người ship hàng là Delivery person, có phiên âm cách gọi là /dɪˈlɪvəri ˈpɜːrsən/.

Xem thêm:

Bạn đang xem: Người Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì? - Xe Tải Thành Hưng

Người ship hàng “Delivery person” là người dân có trách nhiệm đem gửi gắm hoặc vận đem sản phẩm & hàng hóa kể từ xuất xứ tới điểm đích sau cuối. Công việc của những người ship hàng thông thường bao hàm việc bố trí, gói gọn và gửi gắm nhận sản phẩm & hàng hóa, đảm nói rằng bọn chúng được vận mang 1 cơ hội đáng tin cậy và chính thời hạn.

Dưới đó là một trong những kể từ đồng nghĩa tương quan với “người gửi gắm hàng” và cơ hội dịch lịch sự giờ Anh:

 1. Delivery driver: Tài xế gửi gắm hàng
 2. Courier: Người đem thư/gửi hàng
 3. Delivery personnel: Nhân viên gửi gắm hàng
 4. Dispatcher: Người phân phối mặt hàng hóa
 5. Deliveryman: Người gửi gắm hàng
 6. Delivery agent: Đại lý gửi gắm hàng
 7. Shipper: Người gửi hàng
 8. Distributor: Nhà phân phối
 9. Messenger: Người đem thư/gửi hàng
 10. Postman: Thợ đem thư/gửi hàng

Dưới đó là 10 kiểu câu đem chữ “Delivery person” với tức là “người gửi gắm hàng” và dịch lịch sự giờ Việt:

 1. The delivery person dropped off the package at my doorstep this morning. => Người gửi gắm hàng đang được đặt điều gói mặt hàng bên trên cửa ngõ mái ấm nhập buổi sáng sớm thời điểm hôm nay.
 2. The delivery person was very courteous and professional. => Người gửi gắm hàng cực kỳ trang nhã và có tính chuyên nghiệp.
 3. Please sign the receipt lớn confirm that you received the items from the delivery person. => Vui lòng ký nhập biên nhận nhằm xác nhận các bạn đã nhận được mặt hàng kể từ người ship hàng.
 4. The delivery person is scheduled lớn arrive between 2 PM and 4 PM. => Người gửi gắm hàng được dự loài kiến ​​đến thân thiết 2 tiếng đồng hồ chiều và 4 giờ chiều.
 5. I’ll be waiting for the delivery person lớn bring the package later today. => Tôi tiếp tục đợi người gửi gắm hàng đem gói mặt hàng cho tới sau nhập thời điểm hôm nay.
 6. The delivery person called lớn let má know that the package has been delivered. => Người gửi gắm hàng đang được gọi nhằm thông tin rằng gói mặt hàng đang được gửi gắm.
 7. It’s important lớn provide clear instructions lớn the delivery person about where lớn leave the package. => Việc cung ứng chỉ dẫn rõ rệt mang đến người gửi gắm hàng về điểm nhằm lại gói mặt hàng là cực kỳ cần thiết.
 8. The delivery person was friendly and had a positive attitude. => Người gửi gắm hàng thân thiết thiện và đem thái chừng tích cực kỳ.
 9. The delivery person apologized for the delay in shipping. => Người gửi gắm hàng đang được xin xỏ lỗi về sự việc lờ đờ trễ trong những việc vận đem.
 10. Our company values the hard work of our delivery persons in ensuring timely deliveries lớn our customers. => Công ty Shop chúng tôi trân trọng việc làm siêng năng của những người gửi gắm hàng trong những việc đáp ứng ship hàng chính hứa mang đến người tiêu dùng của Shop chúng tôi.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Cước Collect Và Cước Prepaid Trên Vận Đơn, Cách Phân Biệt Đúng Nhất – VinaTrain Việt Nam

Trên vận đơn em thấy xuất hiện khái niệm Freight prepaid và Freight collect nhưng chưa hiểu rõ mục đích của cụm từ này là gì, bắt buộc có trên vận đơn hay không. Mong nhận được hỗ trợ từ trung tâm VinaTrain. Câu hỏi của bạn Vân Anh học viên lớp Xuất Nhập Khẩu Thực Tế K103-04DTTT, bạn đọc cùng quan tâm mời tham khảo chi tiết: Phân biệt Freight Prepaid hoặc Freight collect.