Một số công thức tính toán trong địa lý

Bạn đang được coi tư liệu "Một số công thức đo lường vô địa lý", nhằm chuyển vận tư liệu gốc về máy các bạn click vô nút DOWNLOAD ở trên

Nội dung text: Một số công thức đo lường vô địa lý

  1. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRONG ĐỊA LÝ 1. Tính phỏng che phủ rừng. - Đơn vị: % VD: Tính phỏng che phủ rừng VN năm 1943 biết diện tích S rừng khi này đó là 142500km2, diện tích S toàn quốc là 331212 km2. 2. Tính tỉ trọng vô cơ cấu tổ chức. - Đơn vị: % VD: Bài tập luyện 2 trang 86 SGK. 3. Tính năng suất cây cối. - Đơn vị: tấn/ha hoặc tạ/ha. * Chú ý đơn vị chức năng cho tới trúng với đòi hỏi đề bài xích. VD: Tính năng suất lúa VN năm 2005 (tính vì chưng tạ/ha) biết diện tích S gieo trồng là 7,3 triệu ha và sản lượng lúa là 36 triệu tấn. 4. Tính trung bình thực phẩm theo gót đầu người. - Đơn vị: kg/người.
  2. VD: Tính trung bình thực phẩm đem phân tử theo gót đầu đứa ở Đồng vì chưng sông Hồng năm 2005 biết số dân ĐBSH khi này đó là 16137000 người, sản lượng thực phẩm đem phân tử là 5340 ngàn tấn 5. Tính thu nhập trung bình theo gót đầu người. - Đơn vị: USD/người. VD: Tính thu nhập trung bình theo gót đầu người của Hoa kỳ năm 2005 biết GDP của Hoa Kỳ khi này đó là 12445 tỉ USD và số lượng dân sinh là 296,5 triệu con người. 6. Tính tỷ lệ số lượng dân sinh. - Đơn vị: người/km2 VD: Tính tỷ lệ số lượng dân sinh VN năm 2006 biết số dân VN khi này đó là 84156000 người và diện tích S toàn quốc là 331212 km2. 7. Tính vận tốc phát triển một đối tượng người dùng địa lí qua chuyện những năm: lấy năm trước tiên ứng với 100%. - Lấy độ quý hiếm năm đầu = 100% - Đơn vị :% VD: Bài tập luyện 1 Câu a Trang 98 SGK. 8. Tính vận tốc phát triển trung bình/năm của một đối tượng người dùng địa lí vô một tiến trình.
  3. - Đơn vị: % VD: Tính vận tốc phát triển trung bình/năm của độ quý hiếm tạo ra lưong thực VN tiến trình 2000-2005 biết độ quý hiếm tạo ra thực phẩm năm 2000 là 55163,1 tỷ đồng và năm 2005 là 63852,5 tỷ đồng. 9. Tính biên phỏng nhiệt độ phỏng Biên phỏng nhiệt độ = Nhiệt phỏng tối đa – nhiệt độ phỏng thấp nhất - Đơn vị: 0C 10. Tính tỉ suất ngày càng tăng số lượng dân sinh đương nhiên Tg = S – T (Tg: Tỉ suất ngày càng tăng số lượng dân sinh tự động nhiên; S: tỉ suất sinh thô; S: tỉ suất tử thô) - Đơn vị :% 11. Tính cán cân nặng xuất nhập vào Cán cân nặng (CC) = độ quý hiếm xuất khẩu (XK) - độ quý hiếm nhập vào (NK) - Đơn vị : USD,Tỉ đồng 12. Tính cơ cấu tổ chức (%) và quy tế bào : của những đối tượng người dùng qua chuyện 2, 3 năm (địa điểm) trở lên trên, bảng số liệu ở độ quý hiếm vô cùng, tổ chức như sau: + Cách 1: Tính tỉ trọng % của từng bộ phận như sau: + Cách 2: Tính nửa đường kính hình trụ nhằm thể hiện nay đối sánh về qui tế bào của đối tượng người dùng Theo phong cách sau: – Gọi độ quý hiếm của năm loại 1 ứng với hình trụ đem diện tích S S 1 và nửa đường kính R1 (tùy ý 1, 2, 3cm)
  4. Ta đem công thức tính đối sánh nửa đường kính của hình trụ qua chuyện trong những năm (địa điểm) như sau: – Gọi độ quý hiếm của năm thứ hai ứng với hình trụ đem diện tích S S2 và nửa đường kính R2 – Gọi độ quý hiếm của năm loại 3 ứng với hình trụ đem diện tích S S3 và nửa đường kính R3 – Gọi độ quý hiếm của năm loại n ứng với hình trụ đem diện tích S Sn và nửa đường kính Rn

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Đề nghị truy tố nhóm trộm chuyên "nhập nha"

Là những đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện game online và ma túy, để có tiền tiêu xài, các đối tượng này thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập vào nhà dân ở TP.Biên Hòa lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như: tiền, xe máy, nữ trang, điện thoại, laptop...

Xác định đối tượng tham gia BHYT bằng mã ký tự trên thẻ

Nội dung trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có thể giải thích được đối tượng tham gia BHYT là ai, mức hưởng là bao nhiêu. Dưới đây là một vài chia sẻ mà Thư Ký Luật tổng hợp và cập nhật nhằm giúp cho Quý thành viên xác định đối tượng tham gia BHYT khi nhìn vào mã đối tượng được ký hiệu bằng 02 chữ cái ở ô đầu tiên.