Mã bưu điện Cần Thơ – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Cần Thơ

ma-buu-dien-tinh-can-tho

Bạn đang xem: Mã bưu điện Cần Thơ – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Cần Thơ

Mã bưu năng lượng điện Cần Thơ – Zip/Postal Code những bưu viên tỉnh Cần Thơ  là nội dung bài viết admin tổ hợp vấn đề mã zipcode, postcode tỉnh Cần Thơ  Cho anh bà bầu thuận tiện nhập quy trình thám thính tìm tòi vấn đề những mã bưu viên. Vui lòng coi vấn đề bảng mặt mũi dưới

Đối tượng gán mã ​​Mã bưu chính
BC. Trung tâm TP.HCM Cần Thơ 94000
Ủy ban Kiểm tra trở nên ủy 94001
Ban Tổ chức trở nên ủy 94002
Ban Tuyên giáo trở nên ủy 94003
Ban Dân vận trở nên ủy 94004
Ban Nội chủ yếu trở nên ủy 94005
Đảng ủy khối cơ quan 94009
Thành phố ủy và Văn chống trở nên ủy 94010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 94011
Báo Cần Thơ 94016
Hội đồng nhân dân 94021
Văn chống đoàn Đại biểu Quốc hội 94030
Tòa án quần chúng. # trở nên phố 94035
Viện Kiểm sát quần chúng. # trở nên phố 94036
Kiểm toán quốc gia chống V 94037
Ủy ban quần chúng. # và Văn chống Ủy ban nhân dân 94040
Sở Công Thương 94041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 94042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 94043
Sở Ngoại vụ 94044
Sở Tài chính 94045
Sở tin tức và Truyền thông 94046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 94047
Công an trở nên phố 94049
Sở Cảnh sát chống cháy chữa trị cháy 94050
Sở Nội vụ 94051
Sở Tư pháp 94052
Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo 94053
Sở Giao thông vận tải 94054
Sở Khoa học tập và Công nghệ 94055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 94056
Sở Tài vẹn toàn và Môi trường 94057
Sở Xây dựng 94058
Sở Y tế 94060
Bộ lãnh đạo Quân sự 94061
Ban Dân tộc 94062
Ngân sản phẩm quốc gia Trụ sở trở nên phố 94063
Thanh tra trở nên phố 94064
Trường chủ yếu trị trở nên phố 94065
Cơ quan lại thay mặt đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 94066
Đài Phát thanh và Truyền tạo hình phố 94067
Bảo hiểm xã hội trở nên phố 94070
Cục Thuế 94078
Cục Hải quan 94079
Cục Thống kê 94080
Kho bạc Nhà nước trở nên phố 94081
Liên hiệp những Hội Khoa học tập và Kỹ thuật 94085
Liên hiệp những tổ chức triển khai hữu nghị 94086
Liên hiệp những Hội Văn học tập nghệ thuật 94087
Liên đoàn Lao động trở nên phố 94088
Hội Nông dân trở nên phố 94089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trở nên phố 94090
Thành đoàn 94091
Hội Liên hiệp Phụ phái đẹp trở nên phố 94092
Hội Cựu binh sỹ trở nên phố 94093
QUẬN NINH KIỀU
BC. Trung tâm quận Ninh Kiều 94100
Quận ủy 94101
Hội đồng nhân dân 94102
Ủy ban nhân dân 94103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94104
P. Thới Bình 94106
P. Cái Khế 94107
P. An Hòa 94108
P. An Nghiệp 94109
P. An Cư 94110
P. An Hội 94111
P. Tân An 94112
P. An Lạc 94113
P. An Phú 94114
P. Xuân Khánh 94115
P. Hưng Lợi 94116
P. An Khánh 94117
P. An Bình 94118
BCP. Cần Thơ 94150
BC. KHL Cần Thơ 94151
BC. Cái Khế 94152
BC. Chợ Cái Khế 94153
BC. An Hòa 94154
BC. Xuân Khánh 94155
BC. Mậu Thân 94156
BC. Hưng Lợi 94157
BC. An Khánh 94158
BC. An Bình 94159
BC. HCC Cần Thơ 94198
QUẬN BÌNH THỦY
BC. Trung tâm quận Bình Thủy 94200
Quận ủy 94201
Hội đồng nhân dân 94202
Ủy ban nhân dân 94203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94204
P. Bình Thủy 94206
P. Bùi Hữu Nghĩa 94207
P. Trà An 94208
P. Trà Nóc 94209
P. Thới An Đông 94210
P. Long Tuyền 94211
P. Long Hòa 94212
P. An Thới 94213
BCP. Trà Nóc 94250
BC. KCN Trà Nóc 94251
BC. Bình Thủy 94252
BC. Trà An 94253
BC. An Thới 94254
QUẬN Ô MÔN
BC. Trung tâm quận Ô Môn 94300
Quận ủy 94301
Hội đồng nhân dân 94302
Ủy ban nhân dân 94303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94304
P. Châu Văn Liêm 94306
P. Trường Lạc 94307
P. Phước Thới 94308
P. Thới An 94309
P. Thới Long 94310
P. Long Hưng 94311
P. Thới Hòa 94312
BCP. Ô Môn 94350
BC. Châu Văn Liêm 94351
BC. Long Hưng 94352
QUẬN THỐT NỐT
BC. Trung tâm quận Thốt Nốt 94400
Quận ủy 94401
Hội đồng nhân dân 94402
Ủy ban nhân dân 94403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94404
P. Thốt Nốt 94406
P. Thới Thuận 94407
P. Thuận An 94408
P. Trung Nhứt 94409
P. Thạnh Hoà 94410
P. Trung Kiên 94411
P. Tân Lộc 94412
P. Thuận Hưng 94413
P. Tân Hưng 94414
BCP. Thốt Nốt 94450
BC. Thới Thuận 94451
BC. Thuận Hưng 1 94452
BĐVHX Tân Lộc 1 94453
HUYỆN VĨNH THẠNH
BC. Trung tâm thị xã Vĩnh Thạnh 94500
Huyện ủy 94501
Hội đồng nhân dân 94502
Ủy ban nhân dân 94503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94504
TT. Vĩnh Thạnh 94506
X. Thạnh Mỹ 94507
X. Thạnh Qưới 94508
X. Thạnh An 94509
X. Thạnh Lợi 94510
X. Thạnh Thắng 94511
TT. Thanh An 94512
X. Thạnh Tiến 94513
X. Thạnh Lộc 94514
X. Vĩnh Bình 94515
X. Vĩnh Trinh 94516
BCP. Vĩnh Thạnh 94550
BC. Thạnh An 94551
BĐVHX Thạnh Quới 1 94552
BĐVHX Thạnh An 1 94553
BĐVHX Vĩnh Trinh 1 94554
HUYỆN CỜ ĐỎ
BC. Trung tâm thị xã Cờ Đỏ 94600
Huyện ủy 94601
Hội đồng nhân dân 94602
Ủy ban nhân dân 94603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94604
TT. Cờ Đỏ 94606
X. Thới Hưng 94607
X. Trung Thạnh 94608
X. Trung An 94609
X. Trung Hưng 94610
X. Thạnh Phú 94611
X. Thới Đông 94612
X. Thới Xuân 94613
X. Đông Thắng 94614
X. Đông Hiệp 94615
BCP. Cờ Đỏ 94650
BC. Cờ Đỏ 94651
BC. Trung An 94652
BĐVHX Sông Hậu 94653
BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ 94654
BĐVHX Khu Vực Nông Trường Cờ Đỏ 94655
HUYỆN THỚI LAI
BC. Trung tâm thị xã Thới Lai 94700
Huyện ủy 94701
Hội đồng nhân dân 94702
Ủy ban nhân dân 94703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94704
TT. Thới Lai 94706
X. Định Môn 94707
X. Thới Thạnh 94708
X. Tân Thạnh 94709
X. Xuân Thắng 94710
X. Thới Tân 94711
X. Đông Thuận 94712
X. Đông Bình 94713
X. Trường Xuân A 94714
X. Trường Xuân B 94715
X. Trường Xuân 94716
X. Trường Thắng 94717
X. Trường Thành 94718
BCP. Thới Lai 94750
HUYỆN PHONG ĐIỀN
BC. Trung tâm thị xã Phong Điền 94800
Huyện ủy 94801
Hội đồng nhân dân 94802
Ủy ban nhân dân 94803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94804
TT. Phong Điền 94806
X. Mỹ Khánh 94807
X. Giai Xuân 94808
X. Tân Thới 94809
X. Trường Long 94810
X. Nhơn Ái 94811
X. Nhơn Nghĩa 94812
BCP. Phong Điền 94850
QUẬN CÁI RĂNG
BC. Trung tâm quận Cái Răng 94900
Quận ủy 94901
Hội đồng nhân dân 94902
Ủy ban nhân dân 94903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 94904
P. Lê Bình 94906
P. Ba Láng 94907
P. Thường Thạnh 94908
P. Hưng Thạnh 94909
P. Phú Thứ 94910
P. Tân Phú 94911
P. Hưng Phú 94912
BCP. Cần Thơ 94950
BCP. TMĐT Cần Thơ 94951
BCP. Cái Răng 94952
BC. Ba Láng 94953
BC. Thường Thạnh 94954
BC. Phú Thứ 94955
BC. TMĐT Cần Thơ 94956
BC. Bưu chủ yếu ủy thác 94957
BC. Tổ vạc thư báo 94958
BC. Tổ vạc thư CPN 94959
BC. Hệ 1 Cần Thơ 94999

Trên trên đây mã bưu chủ yếu tỉnh Cần Thơ, Hi vọng mang lại lợi ích cho tới anh bà bầu nhập quy trình thám thính tìm tòi vấn đề. Xem tăng bên trên mabuuchinh.vn

Xem thêm: Học phí trường ĐH Giao thông Vận tải - Phân hiệu TP.HCM

>>> Xem tăng bài MÃ BƯU CHÍNH VIỆT NAM 2020- ZIPCODE, POST CODE 63 TỈNH THÀNH

Xem thêm: package – Wiktionary tiếng Việt

Author Marketingdulich.net

Marketing Du Lịch là kênh thường xuyên share vấn đề về trở nên tân tiến du ngoạn và tiếp thị du ngoạn nhập và ngoài nước tương đương cơ hội cung cấp thành phầm bên trên những trang B2B, B2C ... tựa như những OTA quốc tế Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA nước ta như Mytour, Sendo, vntrip ... hoặc những vấn đề về thực hiện Media , seo du lịch

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Thuật ngữ tiếng Anh trong ngành sản xuất

Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc chế tạo ra các sản phẩm, hàng hóa nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Để hoạt động giao thương quốc tế diễn ra hiệu quả đòi hỏi bạn phải hiểu rõ các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực sản xuất.