"feet" là gì? Nghĩa của từ feet trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

feet

feet /fut/

 • danh kể từ, số nhiều feet
  • chân, cẳng bàn chân (người, thú...)
  • bước đi, cơ hội đi
   • swift of foot: sở hữu bước tiến nhanh
  • (quân sự) cỗ binh
   • horse, foot and artillery: kỵ binh, cỗ binh và pháo binh
  • chân (giường, ghế, tường, núi...); bệ phía bên dưới, cuối
   • at the foot of a page: ở cuối trang
  • phút (đơn vị đo chiều nhiều năm Anh vày 0, 3048 m)
  • âm tiết ((thơ ca))
  • (thực vật học) gốc cánh (hoa)
  • cặn buồn bực ((thường) foot)
  • đàng thô ((thường) foots)
  • (foots) (như) footlights
  • at someone's feet
   • ở bên dưới trướng ai; là trang bị đệ của ai
  • đang được cậy cục ai
  • to be (stand) on one's feet
   • đứng thẳng
  • lại khoẻ mạnh
  • sở hữu công ăn việc thực hiện, tự động lập
  • to carry someone off his feet
   • thực hiện mang lại ai phấn khởi, khiến cho hứng thú mang lại ai
  • to fall on (upon) one's feet
   • (xem) fall
  • to find (know) the length of someone's feet
   • biết điểm yếu của người nào, bắt được thóp của ai
  • to have the ball at one's feet
   • (xem) ball
  • to have feet of clay
   • chân khu đất sét dễ dẫn đến lật ụp, ở thế ko vững
  • to have one food in the grave
   • sát khu đất xa vời trời
  • to have (put, set) one's foot on the neck of somebody
   • đè đầu cưỡi cổ ai
  • to keep one's feet
   • (xem) feet
  • to measure anothers foot by one's own last
   • suy bụng tớ rời khỏi bụng người
  • to put one's foot down
   • (xem) put
  • to put one's foot in it
   • (xem) put
  • to put (set) someone back on his feet
   • hồi phục mức độ khoẻ mang lại ai; hồi phục vị thế mang lại ai
  • to phối on foot
   • (xem) set
  • with foat at foot
   • vẫn đẻ (ngựa cái)
  • [with one's] feet foremost
   • bị khênh lên đường nhằm chôn
 • nước ngoài động từ
  • bịa đặt chân lên
  • thay cho cẳng bàn chân cho; vá cẳng bàn chân mang lại (bít tất)
  • (thông tục) giao dịch thanh toán (hoá đơn)
  • (thông tục) nằm trong, nằm trong gộp
  • nội động kể từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
   • lên đường bộ
   • nhảy
   • to foot it
    • (thông tục) nhảy, nhảy múa
   • lên đường bộ
   • chạy
   • to foot up
    • lên đến, cho tới nút, tổng số tới
   • the expenditure footed up to tướng 3,000dd: chi phí nộp phí tổn lên đến 3 000 đồng


   chân
 • jellied feet: thịt kể từ chân lợn
 • Bạn đang xem: "feet" là gì? Nghĩa của từ feet trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa – Chubb Viet Nam


  Xem thêm: ft, human foot, pes, animal foot, foundation, base, fundament, groundwork, substructure, understructure, invertebrate foot, infantry, metrical foot, metrical unit, pick, leg it, hoof, hoof it, foot up


  BÀI VIẾT NỔI BẬT