MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH THÁI NGUYÊN

Theo phiên bản update tiên tiến nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI NGUYÊN LÀ 250000. Dưới đây là phiên bản tổ hợp zip code của những bưu viên bên trên toàn tỉnh THÁI NGUYÊN do Nguyên Đăng sưu tầm kể từ những mối cung cấp không giống nhau.

Danh sách những bưu viên được bố trí theo đuổi từng thị xã, thị xã, TP.HCM nhằm đơn giản và dễ dàng tra cứu vãn với chừng đúng chuẩn cao đáp ứng nhu cầu từng yêu cầu của bạn…

Bạn đang xem: MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH THÁI NGUYÊN

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258020 Bưu viên cấp cho 3 Bưu Điện Chợ Hanh Xóm Đồng Hà, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257500 Bưu viên cấp cho 2 Phú Bình Khu 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257610 Điểm BĐVHX Tân Hoà Xóm Vực Giảng, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257640 Điểm BĐVHX Tân Đức Xóm Dien, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257780 Điểm BĐVHX Tân Khánh Xóm Phố Chợ, Xã Tân Khánh, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258140 Điểm BĐVHX Kha Sơn Xóm Trung Tâm, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257920 Điểm BĐVHX Thượng Đình Xóm Trại Mới, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257750 Điểm BĐVHX hướng dẫn Lý Xóm Đại Lễ, Xã hướng dẫn Lý, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257880 Điểm BĐVHX Đào Xá Xóm Xuân Đào, Xã Đào Xá, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257900 Điểm BĐVHX Đồng Liên Xóm Đồng chuôm, Xã Đồng Liên, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258240 Điểm BĐVHX Dương Thành Xóm Tiến Bộ, Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257680 Điểm BĐVHX Tân Thành Xóm Trung Tâm, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257950 Điểm BĐVHX Xuân Phương Xóm Tân Sơn 8, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257990 Điểm BĐVHX Nhã Lộng Xóm Chợ Cầu, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258110 Điểm BĐVHX Hà Châu Xóm Chảy, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257850 Điểm BĐVHX Án Thư Đạt Xóm Trung Đình, Xã Án Thư Đạt, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258180 Điểm BĐVHX Lương Phú Xóm Lương Tạ 1, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258070 Điểm BĐVHX Nga My Xóm Kén, Xã Nga My, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 257710 Điểm BĐVHX Tân Kim Xóm Bạch Thạch, Xã Tân Kim, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258021 Điểm BĐVHX Điềm Thuỵ Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258050 Điểm BĐVHX Úc Kỳ Xóm Giữa, Xã Úc Kỳ, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258210 Điểm BĐVHX Thanh Ninh Xóm Qúan, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Bình 258030 Bưu viên cấp cho 3 KCN Điềm Thụy Xóm Điền Thụy, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256800 Bưu viên cấp cho 2 Phổ Yên Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257110 Bưu viên cấp cho 3 Thanh Xuyên Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256950 Bưu viên cấp cho 3 Bắc Sơn Xóm 1, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257140 Bưu viên cấp cho 3 Thuận Thành Xóm Phú Thịnh, Xã Thuận Thành, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256850 Điểm BĐVHX Bãi Bông Khối Trung Tâm, Thị trấn Bãi Bông, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257010 Điểm BĐVHX Vạn Phái Xóm Trại Cang, Xã Vạn Phái, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257050 Điểm BĐVHX Thành Công Xóm Xuân Hà 4, Xã Thành Công, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256900 Điểm BĐVHX Đắc Sơn Xóm Đấp, Xã Đắc Sơn, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256930 Điểm BĐVHX Minh Đức Xóm Cầu Dao, Xã Minh Đức, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257310 Điểm BĐVHX Phúc Tân Xóm 3 Chợ, Xã Phúc Tân, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256960 Điểm BĐVHX Phúc Thuận Xóm Phúc Tài, Xã Phúc Thuận, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257210 Điểm BĐVHX Đông Cao Thôn Đông Hạ Xóm Soi, Xã Đông Cao, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257170 Điểm BĐVHX Tân Hương Thôn Phú Hương Xóm Đình Đội 1, Xã Tân Hương, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257270 Điểm BĐVHX Tiên Phong Thôn Xuân Trù Xóm Xuân Trù 1, Xã Tiên Phong, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257090 Điểm BĐVHX Nam Tiến Thôn Hoàng Đàm Xom Hộ Sơn, Xã Nam Tiến, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257250 Điểm BĐVHX Tân Phú Thôn Vân Trai Xõ Thanh Vân, Xã Tân Phú, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257111 Điểm BĐVHX Trung Thành Xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 257330 Bưu viên cấp cho 3 Đồng Tiến Thôn An Thái Xóm An Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256846 Bưu viên cấp cho 3 KTX SamSung 1 Thôn Đại Kim Xóm Đai Cát, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256847 Bưu viên cấp cho 3 KTX SamSung 2 Xóm Ga Đội 5, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phổ Yên 256815 Bưu viên cấp cho 3 KHL Phổ Yên Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256400 Bưu viên cấp cho 2 Sông Công Sô´124, Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256520 Bưu viên cấp cho 3 Gò Đầm Tổ Đân Phố 4, Phường Mỏ Chè, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256610 Bưu viên cấp cho 3 Phố Cò Xóm Dân Phố 2, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256401 Điểm BĐVHX Tân Quang Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256440 Điểm BĐVHX Bá Xuyên Xóm Xứ Đào, Xã dựa Xuyên, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256460 Điểm BĐVHX Bình Sơn Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256630 Điểm BĐVHX Cải Đan Tổ Dân Phố Nguyên Quán, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256560 Điểm BĐVHX Vinh Sơn Xóm Bờ Lở, Xã Vinh Sơn, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công 256427 Bưu viên cấp cho 3 KCN Sông Công Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255300 Bưu viên cấp cho 2 Đai Từ Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255380 Bưu viên cấp cho 3 Cù Vân Xóm Bãi Chè, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255720 Bưu viên cấp cho 3 Yên Lãng Xóm Chợ, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 256000 Bưu viên cấp cho 3 Ký Phú Xóm Duyên, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255350 Bưu viên cấp cho 3 Hà Thượng Xóm 12, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 256080 Điểm BĐVHX Quân Chu Xóm Công Trình, Thị Trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255400 Điểm BĐVHX Phục Linh Xóm Lựợc 1, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255670 Điểm BĐVHX Minh Tiến Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255770 Điểm BĐVHX Phú Xuyên Xóm Quyên, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255690 Điểm BĐVHX Na Mao Xóm Chính Tắc, Xã Na Mao, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255800 Điểm BĐVHX La Bằng Xóm La Bằng, Xã La phẳng phiu, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 256020 Điểm BĐVHX Cát Nê Xóm Đình, Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 256130 Điểm BĐVHX An Khánh Xóm Tân Bình, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255351 Điểm BĐVHX Hà Thượng Xóm 1, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255850 Điểm BĐVHX Hoàng Nông Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255560 Điểm BĐVHX Đức Lương Xóm Tiền Phong, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255650 Điểm BĐVHX Phú Cường Xóm Chiềng, Xã Phú Cường , Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255960 Điểm BĐVHX Văn Yên Xóm Giữa 1, Xã Văn Yên, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255880 Điểm BĐVHX Bình Thuận Xóm Xóm Trại, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 256001 Điểm BĐVHX Ký Phú Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255430 Điểm BĐVHX Tân Linh Xóm Mai, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255980 Điểm BĐVHX Vạn Thọ Xóm Chăn Nuôi, Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255900 Điểm BĐVHX Mỹ Yên Xóm La Tre, Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255490 Điểm BĐVHX Bản Ngoại Xóm Quang Trung, Xã Bản Ngoại, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255460 Điểm BĐVHX Tiên Hội Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255520 Điểm BĐVHX Phú Lạc Xóm Tân Lập, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255620 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Xóm Đầu Cầu, Xã Phú Thịnh, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255590 Điểm BĐVHX Phúc Lương Xóm Cầu Tuất, Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255940 Điểm BĐVHX Lục Ba Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đại Từ 255820 Điểm BĐVHX Khôi Kỳ Xóm Đồng Cà, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254400 Bưu viên cấp cho 2 Định Hoá Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 255030 Bưu viên cấp cho 3 Quán Vuông Xóm Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254790 Bưu viên cấp cho 3 Bình Yên Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254990 Điểm BĐVHX Bình Thành Thôn Hồng Thái1, Xã Bình Thành, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254630 Điểm BĐVHX Phúc Chu Xóm Độc Lập, Xã Phúc Chu, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254650 Điểm BĐVHX hướng dẫn Linh Xóm Bảo Hoa2, Xã Bảo Linh, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254760 Điểm BĐVHX Thanh Định Xóm Bản Piềng, Xã Thanh Định, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254440 Điểm BĐVHX Tân Dương Xóm 1, Xã Tân Dương, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254910 Điểm BĐVHX Sơn Phú Thôn Bản Hin1, Xã Sơn Phú, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254470 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Xóm Khuổi Lừa, Xã Tân Thịnh, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254700 Điểm BĐVHX Đồng Thịnh Xóm An Thịnh 1, Xã Đồng Thịnh, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 255080 Điểm BĐVHX Phượng Tiến Xóm Héo, Xã Phương Tiến, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254510 Điểm BĐVHX Kim Phượng Xóm Bản Lanh, Xã Kim Phượng, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254870 Điểm BĐVHX Trung Lương Xóm Văn Lương1, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254600 Điểm BĐVHX Quy Kỳ Thôn Đồng Hẩu, Xã Quy Kỳ, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254950 Điểm BĐVHX Phú Đình Thôn Khuổi Tát, Xã Phú Đình, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254530 Điểm BĐVHX Lam Vỹ Thôn Lang Quyền, Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254820 Điểm BĐVHX Điềm Mạc Xóm Song Thái 1, Xã Điềm Mạc, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254560 Điểm BĐVHX Linh Thông Xóm Làng Mới, Xã Linh Thông, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 255060 Điểm BĐVHX Bộc Nhiêu Xóm Bục1, Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254580 Điểm BĐVHX Kim Sơn Xóm Kim Tân1, Xã Kim Sơn, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254670 Điểm BĐVHX hướng dẫn Cường Xóm Nà Lài, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254740 Điểm BĐVHX Định Biên Thôn 1 Đồng Đằm, Xã Định Biên, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 254791 Điểm BĐVHX Bình Yên Thôn Thẩm Lộc, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Định Hoá 255110 Điểm BĐVHX Phú Tiến Thôn 1, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 253971 Điểm BĐVHX Yên Đổ Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 253820 Điểm BĐVHX Động Đạt Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 253900 Bưu viên cấp cho 3 Tức Tranh Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254110 Điểm BĐVHX Phấn Mễ Xóm Mỹ Khánh, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 253930 Điểm BĐVHX Phú Đô Xóm Mới, Xã Phú Đô, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254170 Điểm BĐVHX Vô Tranh Xóm 6 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254150 Bưu viên cấp cho 3 Giang Tiên Khu phố Giang Tiên, Thị Trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254200 Điểm BĐVHX Cổ Lũng Xóm Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254230 Điểm BĐVHX Sơn Cẩm Xóm Số 7, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254000 Điểm BĐVHX Yên Ninh Xóm phẳng phiu Ninh, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254050 Điểm BĐVHX Phủ Lý Xóm Suối Đạo, Xã Phủ Lý, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 253970 Bưu viên cấp cho 3 Yên Đổ Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254070 Điểm BĐVHX Hợp Thành Xóm Phú Thành, Xã Hợp Thành, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254090 Điểm BĐVHX Ôn Lương Xóm Na Tủn, Xã Ôn Lương, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 253860 Điểm BĐVHX Yên Lạc Xóm Yên Thuỷ 1, Xã Yên Lạc, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 254030 Điểm BĐVHX Yên Trạch Xóm Na Hiên, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Phú Lương 253800 Bưu viên cấp cho 2 Phú Lương Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253400 Điểm BĐVHX Cúc Đường Thôn Tân Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253580 Điểm BĐVHX Bình Long Thôn An Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253540 Điểm BĐVHX Dân Tiến Thôn Đoàn Kết, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253370 Điểm BĐVHX Lâu Thượng Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253490 Điểm BĐVHX Tràng Xá Thôn Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253350 Điểm BĐVHX Thần Xa Thôn Kim Sơn, Xã Thần Xa, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253330 Điểm BĐVHX Thượng Nung Thôn Trung Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253300 Điểm BĐVHX Sảng Mộc Xóm Khuổi Uốn, Xã Sảng Mộc, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253260 Điểm BĐVHX Vũ Chấn Thôn Na Rang, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253610 Điểm BĐVHX Phương Giao Thôn Bản, Xã Phương Giao, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253470 Điểm BĐVHX Liên Minh Thôn Vang, Xã Liên Minh, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253280 Điểm BĐVHX Nghinh Tường Xóm Bản Cái, Xã Nghinh Tường, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253420 Bưu viên cấp cho 3 La Hiên Xóm Phố, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253200 Bưu viên cấp cho 2 Võ Nhai Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Võ Nhai 253230 Điểm BĐVHX Phú Thượng Thôn Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252500 Bưu viên cấp cho 2 Đồng Hỷ Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252690 Bưu viên cấp cho 3 Sông Cầu Xóm 4, Thị Trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252980 Bưu viên cấp cho 3 Trại Cau Tổ 1, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252740 Điểm BĐVHX Tân Long Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252890 Điểm BĐVHX Linh Sơn Xóm Núi Hột, Xã Linh Sơn, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252590 Điểm BĐVHX Văn Hán Xóm Phả Lý, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252620 Điểm BĐVHX Cây Thị Xóm Hòa Bình, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252760 Điểm BĐVHX Minh Lập Xóm Cầu Mơn 1, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252790 Điểm BĐVHX Hoà Bình Xóm Phố Hích, Xã Hoà Bình, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252570 Điểm BĐVHX Khe Mo Xóm Tiền Phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252920 Điểm BĐVHX Huống Thượng Xóm Huống Trung, Xã Huống Thượng, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252640 Điểm BĐVHX Hoá Thượng Xóm Sông Cầu 3, Xã Hoá Thượng, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252670 Điểm BĐVHX Hoá Trung Xóm Na Long, Xã Hoá Trung, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 253030 Điểm BĐVHX Hợp Tiến Xóm Đèo Hanh, Xã Hợp Tiến , Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252940 Điểm BĐVHX Nam Hoà Xóm Chí Son, Xã Nam Hoà, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252710 Điểm BĐVHX Quang Sơn Xóm Bãi Cọ, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 253010 Điểm BĐVHX Tân Lợi Xóm Cầu Đá, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 252810 Điểm BĐVHX Văn Lăng Xóm Tân Lập 1, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251340 Điểm BĐVHX Phúc Hà Xóm 5, Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 252160 Điểm BĐVHX Thịnh Đán Xóm Thái Sơn 1, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251410 Điểm BĐVHX Phúc Xuân Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251430 Điểm BĐVHX Phúc Trìu Xóm Lai Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251660 Điểm BĐVHX Tân Cương Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251580 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251720 Điểm BĐVHX Tân Lập Tổ 12, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251060 Điểm BĐVHX Túc Duyên Tổ 18, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251540 Bưu viên cấp cho 3 Đồng Quang Sô´413, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251370 Bưu viên cấp cho 3 Thịnh Đán Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251620 Bưu viên cấp cho 3 Thịnh Đức Xóm Đồng Chanh, Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251130 Bưu viên cấp cho 3 Quán Triều Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251680 Bưu viên cấp cho 3 Gia Sàng Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 252040 Bưu viên cấp cho 3 Hương Sơn Tổ 4, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251930 Bưu viên cấp cho 3 Tân Thành Tổ 2, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251940 Bưu viên cấp cho 3 Vó Ngựa Tổ 9, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251750 Bưu viên cấp cho 3 Phú Xá Tổ 11, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 252050 Bưu viên cấp cho 3 Lưu Xá Tổ đôi mươi, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 250000 Bưu viên cấp cho 1 Thái Nguyên Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251970 Điểm BĐVHX Cam Giá Tổ 14, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 252120 Điểm BĐVHX Lương Sơn Xóm 5 Tân Sơn, Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251810 Điểm BĐVHX Tích Lương Xóm La Cớm, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 252870 Điểm BĐVHX Đồng Bẩm Xóm chuôm Voi, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 252840 Điểm BĐVHX Cao Ngạn Xóm Lang Vang, Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251210 Bưu viên cấp cho 3 Mỏ Bạch Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 250900 Bưu viên cấp cho 3 Hệ 1 Thái Nguyên Sô´10, Tổ 7, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251050 Bưu viên văn chống VP BDT Thái Nguyên Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251520 Bưu viên cấp cho 3 KHL Thái Nguyên Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251610 Bưu viên cấp cho 3 Tài Chính Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 251160 Bưu viên văn chống BĐTP Thái Nguyên Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

Như vậy Nguyên Đăng vẫn trình làng cho tới chúng ta bài xích viết: MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI NGUYÊN. Hi Vọng những kiến thức và kỹ năng Nguyên Đăng Mang lại hữu ích mang đến chúng ta nhập việc làm giống như cuộc sống!

Mọi hùn ý, phản ánh van mừng rỡ lòng contact Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyên Đăng VN theo đuổi hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của bọn chúng tôi

Xem thêm: H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20n%E1%BB%99i%20v%C3%A0%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20ngo%E1%BA%A1i trong Tiếng Anh

Xem thêm: 5 phần mềm quản lý giao hàng dễ dùng, có độ chính xác cao

Bạn mong muốn gửi Chuyển trừng trị thời gian nhanh rời khỏi nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Nguyen Dang Forwarding

Nguyen Dang Forwarding

Administrator, tác giả & Marketing manager in Nguyen Dang Viet Nam

BÀI VIẾT NỔI BẬT