Thuật ngữ tiếng Anh trong ngành sản xuất

Các công ty vô ngành phát triển lưu giữ tầm quan trọng cần thiết trong những việc sản xuất rời khỏi những thành phầm, sản phẩm & hàng hóa nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu cực tốt nhu yếu của những người chi tiêu và sử dụng. Trước tình hình hội nhập tài chính, cũng tựa như các công ty càng ngày càng không ngừng mở rộng những sinh hoạt mua bán quốc tế thì việc cần thông thường xuyên tiếp xúc với đối tác chiến lược quốc tế là vấn đề phân minh. Để sinh hoạt mua bán quốc tế ra mắt hiệu suất cao yên cầu các bạn cần làm rõ những thuật ngữ giờ đồng hồ Anh vô nghành nghề phát triển.

Việc thực hiện sản xuất
Xem tăng >>>  Việc thực hiện Sản xuất lương cao HRchannels
 

Bạn đang xem: Thuật ngữ tiếng Anh trong ngành sản xuất

Sau phía trên, tất cả chúng ta hãy nằm trong mò mẫm hiểu những thuật ngữ giờ đồng hồ Anh thông thường gặp gỡ vô ngành phát triển nhằm chúng ta đang được thao tác vô ngành phát triển hoặc là yêu thương quí ngành phát triển sở hữu sự sẵn sàng chất lượng tốt rộng lớn cho tới tuyến phố cách tân và phát triển sự nghiệp của tôi.

1. Production: phát triển, thành phầm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện nay quy trình đưa đến thành phầm, sản phẩm & hàng hóa.

 • The company's new model will be going into production early next year.

 • Mẫu mới nhất của công ty lớn sẽ tiến hành tiến hành phát triển vô đầu năm mới sau.

 • The company expects đồ sộ resume production again after a two-month break.

 • Công ty dự loài kiến tiếp tục phát triển quay về sau nhì mon.

Những việc thực hiện hấp dẫn

Số lượng thành phầm vì thế công ty lớn phát triển rời khỏi.

 • Company's production has risen steadily over the years.

 • Sản lượng của công ty lớn tăng lên trong mỗi năm vừa qua.

Bắt đầu / ngừng phát triển.

 • This model is scheduled đồ sộ go into / out of production by the kết thúc of the year.

 • Mẫu này dự loài kiến tiếp tục chính thức / ngừng phát triển vô thời điểm cuối năm.

Các cụm kể từ chuồn với production thông thường gặp:

 • Production manager: ⇒ trưởng chống sản xuất

 • A increase / decline / fall in production ⇒  tăng / tách sản lượng

 • Go into / out of production: ⇒ chính thức / ngừng sản xuất

 • Production cost: ⇒ ngân sách phát triển, giá tiền sản xuất

 • Production process: ⇒ tiến độ sản xuất

 • Production target: ⇒ tiêu chí sản xuất

 • Production plan: ⇒ plan sản xuất

 • Production schedule: ⇒ chương trình sản xuất

 • Production term: ⇒ thời hạn sản xuất

 • Production activities: ⇒ sinh hoạt sản xuất

 • Production step:⇒ quy trình sản xuất

 • Production department: ⇒ xưởng phát triển, chống sản xuất

 • Production department: ⇒ hiệu quả so với sản xuất

 • Production materials: ⇒  vật tư sản xuất

 • Production mode: ⇒ cách thức sản xuất

 • Production possibility: ⇒  tài năng sản xuất

 • Production line: ⇒ dây chuyền sản xuất sản xuất

 • Production equipment: ⇒ khí giới sản xuất

2. Raw materials: nguyên vẹn liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

 • Constant focus on maximizing the yield of raw materials đồ sộ maximize returns.

 • Tập trung tối nhiều hóa hiệu suất cao dùng nguyên vẹn vật tư nhằm tối nhiều hóa ROI.

 • Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution.

 • Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu đựng tác động vì thế giá thành nguyên vẹn vật tư, giống như ngân sách phát triển và phân phối.

 • We've got đồ sộ discuss the raw materials that produce our products.

 • Chúng tao cần thảo luận về những nguyên vẹn vật tư cần thiết nhằm phát triển rời khỏi những thành phầm của tất cả chúng ta.

 • Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials.

 • Chi phí nguyên vật liệu bao hàm nguyên vật liệu thẳng, giống như mối cung cấp hỗ trợ và nguyên vật liệu loại gián tiếp.

Các cụm kể từ chuồn với “raw materials” thông thường gặp:

 • Consumption index of raw materials: ⇒  chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên vẹn liệu

 • Inventory of raw materials: ⇒ kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho

 • Raw materials site: ⇒ địa thế căn cứ nguyên vẹn liệu

 • Shortage / scarcity of raw materials: ⇒ thiếu thốn nguyên vẹn liệu

 • Turnover of raw materials: ⇒ nấc chu fake nguyên vẹn liệu

 • Major raw materials: ⇒ nguyên vẹn vật tư chính

3. Factory: xí nghiệp, xưởng sản xuất>>>> Xem thêm: Mẫu tế bào mô tả việc làm giám đốc phân xưởng sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

 • My company has twenty factories all over the world.

 • Công ty của tôi sở hữu đôi mươi xí nghiệp bên trên toàn thế giới

 • I work in Hai Phong factory

 • Tôi thao tác tận nhà máy TP Hải Phòng.

 • The report is highly critical of safety standards at the factory.

 • Bản report Review cao những tiêu xài chuẩn chỉnh tin cậy tận nhà máy.

 • The company plans đồ sộ shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

 • Công ty lên kế hoạch tạm dừng hoạt động tứ xí nghiệp và hạn hẹp 5.000 việc thực hiện.

 • Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

 • Các người công nhân xí nghiệp đang được tổ chức triển khai một cuộc quốc bộ vô tuần trước đó vì thế một cuộc giành cãi về bổng.

 • You can order your goods directly from the factory.

 • Bạn hoàn toàn có thể đặt mua thẳng tận nhà máy.

Các cụm kể từ chuồn với factory thông thường gặp:

 • Factory accounting: ⇒ kế toán tài chính ngôi nhà máy

 • Factory act: ⇒ quy quyết định tận nhà máy

 • Factory automation: ⇒ tự động hóa hóa xưởng sản xuất

 • Factory price: ⇒ giá chỉ xuất xưởng

 • Factory manager: ⇒ giám đốc ngôi nhà máy

 • Factory overhead: ⇒ ngân sách công cộng ở trong phòng máy

 • Factory layout: ⇒ sắp xếp sắp xếp vô ngôi nhà máy

 • Aggregate at factory: ⇒ giá chỉ xưởng

 • At factory: ⇒ giá chỉ Ship hàng bên trên xưởng

 • Factory worker: ⇒ người công nhân ngôi nhà máy

4. Manufacture: sản xuất, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

 • I work for a company that manufactures toys.

 • Tôi thao tác cho 1 công ty lớn thường xuyên phát triển thiết bị nghịch tặc.

 • We manufacture components for our siêu xe production plants in Europe.

 • Chúng tôi phát triển những linh phụ kiện cho tới xí nghiệp phát triển xe pháo tương đối bên trên Châu Âu của Cửa Hàng chúng tôi.

Các cụm kể từ chuồn với manufacture thông thường gặp:

 • Wholesale manufacture: ⇒ phát triển quy tế bào rộng lớn, sản xuất mặt hàng loạt

 • Of foreign manufacture: ⇒ vì thế quốc tế sản xuất

 • Of home page manufacture: ⇒ phát triển vô nước

 • Manufacture order: ⇒ mệnh lệnh sản xuất

 • Certificate of manufacture: ⇒ giấy tờ ghi nhận sản xuất

 • Trial manufacture: ⇒ bạn dạng chạy test, hình mẫu ban đầu

 • Small-scale manufacture: ⇒ sự phát triển một loạt ở Lever nhỏ

 • Date of manufacture: ⇒ tháng ngày sản xuất

 • The cốt tông manufacture: ⇒ ngành công nghiệp mạng, ngành dệt

 • Automobile manufacture: ⇒ thương hiệu phát triển dù tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

 • A new product can require two years đồ sộ develop.

 • Một thành phầm mới nhất hoàn toàn có thể cần thiết cho tới hai năm nhằm cách tân và phát triển.

 • Nhà phát triển đang được cần tịch thu thành phầm vì thế lỗi design.

 • Company aims đồ sộ develop more quality products over the coming year.

 • Công ty ước muốn cách tân và phát triển nhiều thành phầm quality rộng lớn vô năm cho tới.

 • End / final / finished product: ⇒ thành phầm cuối

 • Intermediate product: ⇒ thành phầm trung gian

 • NPS (network product support): ⇒ tương hỗ thành phầm mạng

 • UPC (universal product code): ⇒ model phổ biến

 • Auxiliary product: ⇒ thành phầm phụ

 • Bulk product: ⇒ thành phầm ko đóng góp bao, thành phầm sở hữu lượng lớn

 • Flagship / leading product: ⇒ thành phầm nòng cốt, thành phầm mặt hàng đầu

 • High quality product: ⇒ thành phầm quality cao

 • Main product: ⇒ thành phầm chính

 • Primary product: ⇒ thành phầm ngôi nhà yếu

 • Product family: ⇒ loại sản phẩm

 • Product information: ⇒ thông tin cẩn sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

 • To keep close liaison with QA & QC đồ sộ ensure good quality of products.

 • Giữ tương tác với QA & QC nhằm đáp ứng quality thành phầm.

 • Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of quality materials. 

 • Làm việc với những ngôi nhà hỗ trợ trong những việc thiết lập một khối hệ thống nhằm mục đích đáp ứng việc hỗ trợ đúng lúc những nguyên vật liệu quality. 

Các cụm kể từ chuồn với Quality thông thường gặp:

 • Acceptance quality level: ⇒ tiêu xài chuẩn chỉnh nghiệm thu sát hoạch hóa học lượng

 • Actual quality: ⇒ quality thực tế

 • Certificate of quality: ⇒ giấy tờ ghi nhận hóa học lượng

 • Guarantee of quality: giấy tờ đáp ứng quality sản phẩm

 • High quality goods: mặt hàng quality cao

 • Manufacture's certificate of quality: giấy tờ bệnh quality ở trong phòng sản xuất

 • Quality assurance: sự đáp ứng hóa học lượng

 • Quality control: trấn áp, đánh giá, vận hành hóa học lượng

 • Quality control department: chống đánh giá hóa học lượng

 • Quality standards / criterion of quality: tiêu xài chuẩn chỉnh hóa học lượng

 • Total quality control / management: vận hành quality toàn diện

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

 • Control and analyze production activities đồ sộ make improvement for cost efficiency đồ sộ maximize productivity

 • Kiểm soát và phân tách sinh hoạt phát triển nhằm nâng cấp hiệu suất cao ngân sách nhằm mục đích tối nhiều hóa năng suất.

 • Conduct training for production employees đồ sộ increase company's productivity.

 • Tiến hành huấn luyện và giảng dạy cho tới nhân viên cấp dưới phát triển nhằm nâng lên năng suất của công ty lớn.

Các cụm kể từ chuồn với Productivity thông thường gặp:

 • Increase of productivity: sự ngày càng tăng năng suất

 • Labour / operator productivity: năng suất lao động

 • Productivity effect: hiệu suất sản xuất

 • Productivity tools: dụng cụ tăng năng suất

 • Productivity wage: bổng theo dõi năng suất

 • Rate of machinery productivity: quyết định nấc năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, mặt hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

 • Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs.

 • Sở hữu lượng rộng lớn mặt hàng tồn kho vô thời hạn nhiều năm thông thường ko chất lượng tốt cho tới công ty vì thế ngân sách tàng trữ mặt hàng tồn kho, lạc hậu và hỏng hỏng.

 • Managing your inventory as a whole is a critical part of a successful sales strategy.

 • Việc vận hành toàn cỗ mặt hàng tồn kho là một trong phần cần thiết của một kế hoạch bán sản phẩm thành công xuất sắc.

 • The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

 • Công ty thông thường tổ chức kiểm kê nguyên vẹn vật tư phát triển vô thời điểm cuối tháng.

Các cụm kể từ chuồn với Inventory thông thường gặp:

 • Inventory control: trấn áp mặt hàng tồn kho

 • Inventory records: biên bạn dạng kiểm kê mặt hàng tồn kho

 • Inventory management: vận hành mặt hàng tồn kho

 • Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho gửi bán

 • Inventory pricing: cơ hội định vị mặt hàng tồn kho

 • Inventory variation: dịch chuyển mặt hàng tồn kho

 • Period inventory: kiểm kê mặt hàng tồn kho quyết định kỳ

 • Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ

>>>> quý khách hàng coi thêm: Mô mô tả việc làm trưởng chống phát triển (Production Manager)

9. Equipment: khí giới, dụng cụ 

Ngữ cảnh sử dụng:

 • Making plan for buying machines, equipment đồ sộ supply enterprise’s production demands.

 • Lập plan sắm sửa công cụ, khí giới nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu phát triển của công ty. 

 • Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

 • Quản lý việc thay thế kế hoạch, bảo trì công cụ, khối hệ thống khí giới ở trong phòng máy.

Các cụm kể từ chuồn với Equipment thông thường gặp:

 • Automated equipment: khí giới tự động hóa hóa

 • Automatic kiểm tra out equipment: khí giới đánh giá tự động động

 • Capital equipment: khí giới sản xuất

 • Equipment and infrastructure: trang khí giới và hạ tầng hạ tầng

 • Equipment funds: quỹ sắm sửa thiết bị

 • Stand-by equipment: khí giới dự phòng

10. Manufacturing: phát triển, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

 • Companies are trying đồ sộ reduce manufacturing cycle time.

 • Các công ty lớn đang được nỗ lực thực hiện tách thời hạn của chu kỳ luân hồi phát triển.

 • Plans and directs the manufacturing engineering, test engineering and engineering tư vấn departments.

 • Lập plan và lãnh đạo những phần tử nghệ thuật phát triển, nghệ thuật test nghiệm và tương hỗ nghệ thuật.

Các cụm kể từ chuồn với Manufacturing thông thường gặp:

 • Flexible manufacturing system: khối hệ thống phát triển linh hoạt

 • Manufacturing budget: ngân sách sản xuất

 • Manufacturing capacity: năng lượng sản xuất

 • Manufacturing consignment: trấn áp sản xuất

 • Manufacturing cycle: chu kỳ luân hồi sản xuất 

 • Manufacturing enterprise: nhà máy sản xuất sản xuất

 • Manufacturing cost: ngân sách sản xuất


Dịch vụ tuyển chọn dụng cung cấp cao
------------------------------------

HRchannels - Headhunter -  Dịch vụ tuyển chọn dụng cao cấp
Hotline: 08. 3636. 1080
Email: [email protected] / [email protected]
Website: https://nhakhoarangsu.edu.vn/
Địa chỉ: Tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Xem thêm: Phân biệt sự khác nhau giữa Shipper và Consignor là gì?

guồn ảnh: internet


 • các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh thông thường gặp gỡ vô nganh sản xuất
 • thuật ngữ giờ đồng hồ Anh nganh sản xuất
 • nganh sản xuất
 • sản xuất

HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển chọn dụng và thú vị nhân sự cung cấp cao tiên phong hàng đầu bên trên VN. Với rộng lớn 12 năm kinh nghiệm tay nghề tuyển chọn dụng nhân sự cung cấp cao. Chúng tôi là công ty lớn headhunter tiên phong hàng đầu ở VN.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


chống chỉ định Tiếng Anh là gì

chống chỉ định kèm nghĩa tiếng anh contraindication, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan

Pháp luật quy định như thế nào về bảo lãnh?

Bảo lãnh là một trong những biện pháp bảo đảm được quy định trong Bộ luật dân sự. Vậy bảo lãnh là gì? Pháp luật có những quy định gì về bảo lãnh? Hãy cùng NPLaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 1. Bảo lãnh là gì? Khoản 1...

Người Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì? - Xe Tải Thành Hưng

Trong Tiếng Anh, người giao hàng là Delivery person, có phiên âm cách đọc là /dɪˈlɪvəri ˈpɜːrsən/. Người giao hàng “Delivery person” là người có nhiệm vụ chuyển giao hoặc vận chuyển hàng hóa từ nguồn gốc đến điểm đích cuối cùng. Công việc của người giao hàng thường bao gồm việc sắp xếp, đóng …